AMP POLSKA / POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI - AMP SOURCE Sp. z o.o. Sp. k.

 

 1. Informacje ogólne

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed skorzystaniem ze strony www.amppolska.pl. Niniejsza strona internetowa stanowi własność i prowadzona jest przez AMP SOURCE Sp. z o.o. Sp. k.. Poprzez korzystanie z tej witryny użytkownik akceptuje Politykę prywatności i warunki użytkowania. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z nimi, powinien zaniechać korzystania ze strony. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszych warunków w dowolnym czasie. Dlatego należy co jakiś czas sprawdzać ich treść. Dalsze korzystanie z witryny po opublikowaniu zmian tych warunków oznacza akceptację zmienionych warunków.

 

W polityce prywatności informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach zbierania, przetwarzania i wykorzystywania oraz o prawach osób, których dane dotyczą.

 

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z ich polityką prywatności.

 

Ostatnia aktualizacja na dzień 01.04.2021 r.

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem twoich danych osobowych jest:

 

AMP SOURCE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Częstochowie, ul. Wielkopiecowa 6, 42-200 Częstochowa.

Sąd rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000435153. NIP: 573-284-33-21. Regon: 243059456, zwana dalej „AMP SOURCE”.

 

 III. Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych

 

Wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez AMP SOURCE prosimy kierować na podane poniżej adresy:

 

AMP SOURCE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wielkopiecowa 6
42-200 Częstochowa

 

Lub na adres mailowy:

rodo@amppolska.pl

 

Uwaga: W przypadku przesłania wiadomości e-mail na adres rodo@amppolska.pl z żądaniem dotyczącym danych osobowych lub prawa do bycia zapomnianym, wiadomość e-mail z żądaniem MUSI pochodzić z danego adresu e-mail w celu potwierdzenia, że żądanie jest właściwe i dla ochrony danych osobowych użytkownika. W celu ochrony informacji użytkownika i ze względu na fakt, że dwie osoby mogą mieć to samo imię i nazwisko, przekazujemy lub usuwamy dane osobowe wyłącznie powiązane z określonym adresem e-mail. Nie usuniemy danych osobowych osoby posiadającej zobowiązanie pieniężne względem AMP SOURCE, ponieważ uznaje się je za dane powiązane z bieżącą transakcją.

 

 

 1. Dane dostępowe i hosting

  Na naszą stronę internetową można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

  Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy - w ramach oceny interesów - zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

 

 1. Źródło pozyskiwanych danych oraz rodzaj danych udostępnionych przez inne podmioty

 

AMP SOURCE  otrzymuje i gromadzi dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub za pośrednictwem innych osób (od pracodawcy danej osoby, od innego pracownika lub innego podmiotu z którym ta osoba stale współpracuje).

 

W przypadku gdy pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana mają Państwo bezpośrednią kontrolę nad zakresem zbieranych przez AMP SOURCE  danych. W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, AMP SOURCE  zbiera zazwyczaj dane służące do kontaktu związane z działalnością zawodową takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwę firmy, stanowisko lub funkcję oraz ewentualnie inne dane wynikające z zamówienia, umowy na podstawie której następuję udostępnienie danych.

 

 1. Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych

 

Cel przetwarzania danych

Podstawy prawne

Okres przetwarzania

Rejestracja konta w naszych portalach

Art. 6 ust 1a) RODO zgoda osoby której dane dotyczą

do czasu cofnięcia zgody

Wykonanie umowy, zamówienia, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą

Art. 6 ust 1 b)  RODO wykonanie umowy, zamówienia, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą

do czasu wykonania takiej umowy, zamówienia oraz przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów

Wykonanie umowy, zamówienia – dane osobowe osób wskazanych w umowach lub do kontaktu

Art. 6 ust 1 f) RODO uzasadniony interes administratora danych

do czasu zakończenia
i przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów

Rekrutacja

Art. 6 ust 1 a) RODO zgoda osoby której dane dotyczą

4 miesiące od  czasu zakończenia rekrutacji

Newsletter

Art. 6 ust 1 a) RODO wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą

do czasu wycofania zgody

Odpowiedź na zapytanie

Art. 6 ust 1 a) RODO wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą

do czasu  udzielanie odpowiedzi oraz przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu (okres przedawnienia ewentualnych roszczeń) albo  cofnięcia zgody przez osobę pytającą

Reklamacja

Art. 6 ust 1 f) RODO uzasadniony interes administratora

do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów

Rachunkowy, podatkowy

Art. 6 ust 1 c) RODO

Przez okres 6 lat od dnia zakończenia usługi, umowy, zamówienia

Dochodzenie roszczeń lub ochrona  przed roszczeniami

Art. 6 ust 1 f RODO prawnie uzasadniony interes

Niezbędny do wykonania zobowiązania oraz przedawnianie roszczeń

Marketing produktów i usług w tym profilowanie

Art. 6 ust 1 a) RODO zgoda osoby której dane dotyczą

do czasu wycofania zgody

Marketing produktów i usług w tym profilowanie

Art. 6 ust 1 f) RODO uzasadniony interes administratora

do czasu wniesienia sprzeciwu

Organizacja i promocja eventu

Art. 6 ust 1 pkt f RODO  uzasadniony interes administratora

do zakończenia eventu oraz przedawnienia roszczeń

Konkursy, testy

Art. 6 ust 1 a ) RODO zgoda osoby której dane dotyczą

do czasu wycofania zgody albo do czasu zakończenia konkursu, testów
i przedawnienia roszczeń

 

VII.  Wykorzystanie plików „Cookie”

 

Na naszych stronach internetowych możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy może przesyłać do przeglądarki użytkownika w celu ich zapisywania na Państwa urządzeniu końcowym. Pliki cookies mogą ułatwić korzystanie z serwisu internetowego poprzez zachowanie informacji o statusie, aplikacji, preferencjach i innych informacji o użytkowniku, a także administrowanie tymi informacjami. Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Ustawienia większości przeglądarek zezwalają na akceptację plików cookies, ale użytkownicy mogą je zmienić, aby odmówić akceptowania plików cookies, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie lub otrzymywać ostrzeżenie przy ich przesyłaniu.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat używania przez nas plików cookies, zapoznaj się z naszą polityką cookies.

 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do Pani/Pana zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej.

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 1. Konsekwencje niepodania danych

 

- W przypadku formularza rejestracji elektronicznej podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych wskazanych jako obowiązkowe skutkować będzie brakiem możliwości wysłania formularza rejestracyjnego.

- W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia podanie danych niezbędnych do wykonania umowy oraz obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

- W przypadku danych zbieranych przez handlowców w zakresie działań marketingowych, zakupowych, sprzedażowych ich podanie jest w pełni dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

 

Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takich przypadkach zawieramy umowy z podmiotem trzecim, w których zawarte są postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu zapewniania należytej ochrony danych osobowych oraz zachowania naszych standardów.

 

 

Przechowywane przez nas dane mogą być przekazane:

 

 1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na mocy umów powierzenia (procesorzy)
 2. Podmiotom świadczącym usługi hostingowe i zarządzania stronami internetowymi
 3. Podmiotom świadczącym usługi z zakresu dostarczenia oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania i sprzętu, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa, analiza danych
 4. Podmiotom realizującym kampanie marketingowe
 5. Podmiotom świadczących usługi w zakresie badań ankietowych w tym satysfakcji klienta
 6. Firmom windykacyjnym
 7. Firmom kurierskim
 8. Audytorom, biegłym, doradcom prawnym oraz podatkowym
 9. Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym, państwowym i samorządowym na podstawie przepisów prawa

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

 1. dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych
 2. sprostowania (zmiana, aktualizacja) danych
 3. usunięcia danych (w przypadkach wskazanych w RODO)
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania
 6. przenoszenia danych w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda lub umowa, której Pani/Pan jest stroną
 7. wycofania zgody w przypadku gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody.

 

W przypadku gdy Pani/Pan chcą wypisać się z newslettera, prosimy o  skorzystanie z danych zawartych w pkt III „Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych”

 

Jeżeli chce Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych  prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych zawartych w pkt III „Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych”

 

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

AMP SOURCE zastrzega sobie prawo realizacji powyższych praw po dokonaniu pozytywnej weryfikacji tożsamości osoby ubiegającej o realizację prawa. Realizacja w/w praw zależy od szczegółowych warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia Pani/Pana żądania otrzymają Państwo odpowiedź wraz z uzasadnieniem odmowy. W przypadku chęci realizacji praw skorzystaj z danych wskazanych w punkcie III „Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych”

 

XII. Własność, ograniczenia w zakresie użytkowania materiałów


Jesteśmy właścicielem bądź posiadamy licencje na całą zawartość niniejszej strony internetowej, w tym, między innymi, na teksty, elementy graficzne czy kod. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w zakresie produktów wyposażenia, specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów. Można pobierać, przeglądać i drukować teksty i elementy graficzne z niniejszej strony, wyłącznie jednak do celów informacyjnych i niekomercyjnych oraz pod warunkiem nie wprowadzania jakichkolwiek zmian w nich. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, nie zezwala się na używanie, pobieranie, przesyłanie, kopiowanie, drukowanie, wyświetlanie, wykonywanie, reprodukcję, publikowanie, licencjonowanie, zamieszczanie, przekazywanie ani rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji lub materiałów z tej strony - w całości lub w części - bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia. Znaki towarowe, znaki usług, hasła, loga i nazwy handlowe widoczne na tej stronie są znakami należącymi bądź do nas, bądź do licencjodawcy - strony trzeciej lub innego dostawcy. Żadne z tych znaków, nazw czy logo nie może być używane bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela.

 

XIII. Bezpieczeństwo

 

Bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych umożliwiających ustalenie tożsamości naszych Użytkowników ma dla nas wielkie znaczenie. Dlatego też wdrożyliśmy różne środki służące do zabezpieczenia tych danych. Po uzyskaniu ich od Użytkownika dokładamy racjonalnych starań o bezpieczne ich przechowywanie w naszym systemie. Wszystkie wprowadzone na tej stronie dane dotyczące konta są chronione hasłem, dzięki czemu wyłącznie Użytkownik może uzyskać do nich dostęp. Nie należy wyjawiać innym osobom swojego hasła czy loginu. Niestety nie można zagwarantować 100-procentowego bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet. Co oznacza, że choć dokładamy wszelkich starań, nie jesteśmy w stanie zapewnić czy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek przekazywanych nam informacji - Użytkownik przekazuje je na własne ryzyko.

 

XIV. Zmiana polityki prywatności

 

AMP SOURCE zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności w szczególności gdy okaże się to niezbędne lub zalecane z uwagi na wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, praktyki stosowane w zakresie przetwarzania danych osobowych, zmianę technologii, sposobów i celów przetwarzania danych osobowych.

 

Ostatnia aktualizacja na dzień 01.04.2021 r.

 

© SolEx B2B