Współpraca / Ogólne warunki handlowe

Ogólne Warunki Handlowe AMP SOURCE Sp. z o.o. Sp. k.
Obowiązują od 19 kwietnia 2021


1.OGÓLNIE
Poniższe warunki handlowe zawierają:
- podstawowe ogólne informacje handlowe
- system rabatowania na poszczególnych grupach produktowych
- zasady zwrotów
- procedury reklamacji
- formularz zgłoszenia reklamacyjnego
Zastrzegamy możliwość zmiany cen oraz warunków współpracy handlowej w trakcie sezonu wynikające ze zmieniającej się sytuacji ekonomicznej, kursu walut, a także w przypadku zmiany przepisów prawnych mających wpływ na wysokość ceł, podatków i innych obciążeń publicznych skutkujących zmianą wartości towarów.


2. DOKUMENTY
Pierwszym krokiem w celu rozpoczęcia współpracy jest skontaktowanie się z Handlowcem odpowiedzialnym za dany region.
Podczas pierwszego kontaktu prosimy o wysłanie dokumentów rejestrowych firmy, wypełnienie formularza rejestrowego, zapoznanie się i zaakceptowanie Ogólnych Warunków Handlowych i regulaminów.
Po weryfikacji Klienta Handlowiec reprezentujący AMP SOURCE nada login i hasło dostępu do platformy B2B.
Składanie zamówień poprzez platformę zakupową B2B, drogą e-mailową, telefonicznie, jest jednoczesnym zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Handlowych i regulaminów.


3. TERMINY PŁATNOŚCI
Firma AMP SOURCE oferuje swoim Klientom przy rozpoczęciu współpracy formę płatności - gotówkę (przedpłata – przelew na konto, pobranie przez firmę kurierską.
Każdy Klient może uzyskać płatności z wydłużonym terminem płatności, jeśli pierwsze 3 transakcje gotówkowe będą nie mniejsze niż 1000 zł netto każda. Po pierwszych trzech zamówieniach Klienci mogą dokonywać zakupów z terminem płatności 7 dni, po jednoczesnej weryfikacji Klienta przez Dział Rozliczeń i Windykacji.
Za datę zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy AMP SOURCE.
Odroczony termin płatności przyznawany jest Klientom indywidualnie na podstawie historii współpracy i wielkości zamówień.Terminy płatności jakie obowiązują w AMP SOURCE to 7, 14, 21 i 30, 60, 90 dni.
Klient nie może dokonywać płatności bezpośrednio u przedstawiciela handlowego lub trenera.
Informujemy, że Rachunki Bankowe do rozliczenia podzielone są ze względu na regiony kraju.
Klienci z regionów województwa: ŁÓDZKIE, OPOLSKIE, ŚLĄSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE, LUBELSKIE, PODLASKIE, DOLNOŚLĄSKIE, ZACHODNIO-POMORSKIE, POMORSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Wpłaty należy dokonywać na konto: BANK ING 12 1050 1142 1000 0090 3115 1138
Klienci z regionów województwa: MAZOWIECKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, WIELKOPOLSKIE, LUBUSKIE
Wpłaty należy dokonywać na konto: BANK PKO BP 20 1020 1664 0000 3302 0440 7144


4. CENY
Firma AMP SOURCE operuje w ofercie sugerowanymi cenami detalicznymi brutto oraz stosowanymi cenami hurtowymi netto zakupu, które są wyliczane na podstawie rabatów od sugerowanych cen detalicznych brutto.


5. RABATOWANIE
System rabatowania składa się z kilku rodzajów rabatów:
Rabat podstawowy
Rabat za złożenie zamówienia przedsezonowe na marce
Rabat obrotowy za wielkość wykonanego obrotu w AMP SOURCE w ciągu roku
Rabat za płatność gotówkową
Rabat specjalny na marce
Aktualizowanie rabatów, jakie przysługują Klientom firmy AMP SOURCE odbywa się od 1 września. Z rabatów mogą skorzystać wyłącznie klienci, którzy nie mają przeterminowanych zobowiązań finansowych w stosunku do AMP SOURCE.

5.1. Rabaty podstawowe
Rabaty podstawowe na poszczególnych markach oferowanych przez AMP SOURCE przysługują Klientom, którzy nie złożyli zamówień przedsezonowych.

5.2. Rabaty za zamówienie przedsezonowe na marce
Rabaty za zamówienie przedsezonowe na marce przyznawane są każdemu Klientowi, który złożył zamówienie do 30 października bieżącego roku i wysłał je do Działu Handlowego AMP SOURCE.
Rabat przyznawany jest za kontynuację i uzupełnienie kolekcji w danej marce przez Klienta, który dotychczas sprzedawał markę, lub za rozpoczęcie pracy na kolekcji z danej marki. Wysokość rabatu oraz minimalną wartość zamówienia na marce określa złączona tabela.Zamówienie może być wysłane przez platformę zakupową B2B lub formularz zamówień w formie xls. Na każdą markę zamówienie składane jest oddzielnie. W komentarzu do zamówienia należy określić jakiego rodzaju jest zamówienie, termin odbioru inne uwagi.

5.3. Rabat obrotowy
Rabat obrotowy przyznawany jest za wykonanie określonego obrotu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Wysokość obrotu i rabatu jest ustalana indywidualnie z Handlowcem.

5.4. Rabaty gotówkowy
Dla Klientów płacących za zakupiony towar w formie przedpłaty (przelew na konto), gotówką w kasie, w formie pobrania przez firmę kurierską, w terminie płatności 7 dni oferujemy rabat gotówkowy w wysokości 2%.

5.5. Rabat Specjalny na marce
Rabaty Specjalne na marce ustalane są indywidualnie.
Rabat przyznawany jest za złożenie zamówienie na danej marce i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi rabatami.


6. INTERNETOWA PLATFORMA ZAKUPOWA B2B
Dla ułatwienia współpracy z Klientami firma AMP SOURCE stworzyła bezpłatną platformę umożliwiającą składanie zamówień poprzez Internet. Platforma daje możliwość składania zamówień 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,to samo narzędzie obsługiwane z każdego miejsca na świecie. Dodatkowo Klienci znajdą: informacje o dostawach,kilkustopniowe zatwierdzanie zamówień, podgląd bieżących stanów magazynowych, możliwość eksportowania aktualnych cenników PDF,możliwość składania zamówień przez różne oddziały Klienta, możliwość kompletowania zamówienia w dłuższym odstępie czasu, informacje o planowanych i bieżących dostawach, instrukcje obsługi, certyfikaty, pliki z katalogami.Logowanie do platformy zakupowej B2B AMP SOURCE jest udostępniane przez Handlowca.


7. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Zamówienie zostanie zrealizowane w dniu jego wpływu i wysłane pod wskazany adres, jeżeli wpłynie najpóźniej do godz. 11:00, wraz z potwierdzeniem wpłaty w przypadku zamówienia gotówkowego płatnego w formie przedpłaty przelewem. Zamówienia, które wpłyną po godz. 11:00 mogą, ale nie muszą zostać zrealizowane w tym samym dniu. Powyższej reguły nie stosuje się w okresie szczytowym sezonu tj. w miesiącach luty, marzec i kwiecień.
Zalecamy stosowanie formularza zamówień przy składaniu zamówień i posługiwanie się kodami produktów w celu uniknięcia pomyłki. Złożenie zamówienia telefonicznie ma ten skutek, że w razie powstania błędu przy przekazie informacji skutki tego błędu poniesie Klient składający zamówienie, a nie przyjmujący zamówienie Handlowiec. Reklamacje wynikające z tego typu błędów nie będą uwzględniane, to znaczy nie gwarantujemy wymiany towaru z powodu pomyłki przy telefonicznym zamówieniu lub pokrywania przez AMP SOURCE kosztów przesyłki wynikającej z omawianej sytuacji.
Istnieje możliwość sprowadzenia danego towaru na indywidualne życzenie Klienta. Wymagana jest zaliczka w wysokości 30% wartości detalicznej towaru. Czas realizacji od 14 dni – w zależności od marki. Czas realizacji zamówienia jest konsultowany z Klientem przed wpłatą zaliczki.


8. TRANSPORT
Transport przesyłek realizowany jest przez firmę kurierską: DPD

8.1. Naliczanie kosztów transportu.
Opłaty za transport są umieszczane na fakturach za zakupiony towar przez Klienta wystawiane są przez firmę AMP SOURCE. Przy dostawie części i akcesoriów rowerowych o wartości  powyżej 1200 zł netto, koszty transportu ponosi firma AMP SOURCE.


9. SPRZEDAŻ W INTERNECIE

9.1. Sprzedaż przez Internet jest dozwolona. AMP SOURCE w porozumieniu z producentem marek, których jest dystrybutorem na terenie Polski zobowiązuje każdego Klienta do utrzymania odpowiedniego wizerunku marki na rynku, w taki sam sposób, jaki tworzy Producent marki. W szczególności Klient prowadzący sprzedaż przez Internet zobowiązany jest do przedstawienia wyczerpujących informacji o towarach oraz dbałości o odpowiednią oprawę graficzną ofert. Zdjęcia prezentowanych towarów muszą być wysokiej jakości i pochodzić od AMP SOURCE.W przypadku sprzedaży towaru przy użyciu platform internetowych Klient powinien dodatkowo korzystać z narzędzi udostępnionych przez te platformy które umożliwiają prezentację towarów jako markowych i wysokiej klasy.

9.2. Zabrania się Klientowi wprowadzania kupujących w błąd w prezentowanych przez niego informacjach, cennikach, ogłoszeniach zamieszczanych w Internecie, co do dostępności sprzedaży towarów AMP SOURCE, których nie posiada w swoim magazynie. Klient zobowiązany jest do umieszczenia informacji, przy prezentowanym towarze AMP SOURCE, którego nie posiada we własnym magazynie, iż złożenie przez kupującego zamówienia możliwe jest po sprawdzeniu dostępności towaru poprzez umieszczenie wyraźnego opisu „brak na magazynie” lub „sprawdź dostępność”


10. ZASADY DOTYCZĄCE USZKODZEŃ, BRAKÓW TOWARÓW W WYSYŁCE.
Klient zamawiający towar jest zobowiązany przy odbiorze towaru do:

10.1. Kontroli ilości i jakości paczek– każda paczka jest obklejona taśmą firmową i na listach przewozowych jest określona liczba paczek i dane magazynier, który pakował paczki. AMP SOURCE starannie zabezpiecza paczki.W przypadku gdy paczka jest zdeformowana, zgnieciona, ogólnie naruszona, odbiorca ma obowiązek taką paczkę otworzyć przy kurierze i sprawdzić zawartość, w celu sprawdzenia czy towar nie został uszkodzony. Jeśli został uszkodzony należy spisać protokół uszkodzenia w obecności kuriera. Taką sytuację należy również przekazać do Działu Reklamacji w celu wyjaśnienia sprawy z przewoźnikiem.

10.2. Kontroli ilości i jakości towaru znajdującego się w paczkach.
AMP SOURCE posiada trójstopniowy system kontroli pakowania poprzez kolektory tj.
kompletacja, weryfikacja, monitoring.
Do każdej wysyłki dołączany jest dokument WZ z ilościami produktów i kodami kreskowymi.
W przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzenia towaru prosimy o sporządzenie protokołu rozbieżności, który powinien zostać podpisany przez co najmniej 2 osoby reprezentujące Klienta: Klient i osoby, która odbierała towar oraz o zrobienie co najmniej 3 (trzech) zdjęć prezentujących paczkę, opakowania i produkty. Niedopełnienie tych formalności pozbawi odbiorcę przesyłki możliwości ubiegania się o uznanie reklamacji i zwrot poniesionych strat. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia uszkodzenia lub brak towaru w terminie nie dłuższym niż 48 godziny od dostarczenia dostawy.W przypadku przyjęcia reklamacji Dział Reklamacji sprawdza stany magazynowe firmy AMP SOURCE w obecności dwóch pracowników i Kierownika Magazynu. Jednocześnie dokonywane jest sprawdzenie poprzez monitoring czy dany towar został spakowany. Dział Reklamacji po przeprowadzonej kontroli wysyła oficjalne pismo drogą mailową.

10.3. Kontroli zgodnie z listem przewozowym.

10.4. Od momentu potwierdzenia kurierowi odbioru przesyłki firma AMP SOURCE nie ponosi odpowiedzialności za jej kompletność.


11. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

11.1. Przed wysłaniem towaru do serwisu lub reklamacji:
Pierwszym krokiem jest kontakt telefoniczny lub e-mailowy do Działu Reklamacji (numer telefonu: 517 307 489 I adres e-mail: serwis@amppolska.pl), gdyż bardzo często reklamację załatwiamy bez konieczności odsyłania jej fizycznie do AMP SOURCE. Osoba obsługująca reklamacje zweryfikuje zasadność reklamacji i na tym etapie AMP SOURCE może zaproponować nieodpłatne wysłanie części zamiennej lub nowego produktu.
Osoba reprezentująca Dział Reklamacji AMP SOURCE otwiera zlecenie serwisowe (SRW/rok) i zwraca się z prośbą o dostarczenia drogą mailową wypełnionego a. formularza zgłoszenia reklamacyjnego oraz b. kopii dowodu zakupu lub paragonu sprzedaży i minimum 2 (dwóch) zdjęć produktu i uszkodzenia.Formularz Zgłoszenia Reklamacyjnego jest dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej www.amppolska.pl (zakładka: KONTAKT, Serwis i Reklamacje)

11.2. Dostarczenie towaru do działu reklamacji.
Reklamowy towar należy wysyłać na adres: AMP SOURCE Sp. z o.o. Sp.k., Dział Reklamacji, ul. Wielkopiecowa 6, 42-200 Częstochowa.Reklamacje są przysyłane przez Klienta do AMP SOURCE na koszt Klienta. AMP SOURCE odsyła rozpatrzoną pozytywnie reklamację na swój koszt. Do reklamowanego towaru należy dołączyć formularz zgłoszenia reklamacyjnego oraz kopię dowodu zakupu lub paragonu sprzedaży. Osoba reprezentująca Dział Reklamacji będzie wymagała dokładnego wypełnienia formularza oraz dokładnego opisu uszkodzenia wraz z podaną sytuacją, jaka konkretnie usterka występuje. Opis powinien być jak najbardziej dokładny co umożliwi szybszą diagnozę usterki i usprawni realizację danej reklamacji.
W przypadku braku dostarczenie z uszkodzonym produktem wyżej wymienionych dokumentów, procedura reklamacji rozpocznie się od momentu ich dostarczenia.
Jeżeli brakujące dokumenty nie dotrą do Działu Serwisu w ciągu 7 dni, reklamowany produkt zostanie odesłany do Klienta, z pisemnym wyjaśnieniem odrzucenia rozpatrzenia reklamacji.

11.3  Proces realizacji reklamacji.
W ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji Klient zostanie poinformowany o statusie reklamacji. W przypadku konieczności sprowadzenia brakujących części zamiennych lub konieczności skonsultowania reklamacji z Producentem, okres rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 30 dni roboczych.Jeżeli reklamacja jest nie uznana Klient otrzyma szczegółową informację o podjętej decyzji. W ciągu dwóch dni roboczych towar zostanie odesłany.Jeżeli reklamacja jest uznana to odsyłany jest ten sam towar lub zamiennik po ustaleniu z Klientem za pośrednictwem Handlowca lub zostanie wystawiona faktura korygująca na dany produkt.
Gwarancją nie są objęte wady powstałe na skutek uszkodzenia mechanicznego, nieprawidłowego montażu lub niewłaściwej eksploatacji.
© SolEx B2B