AMP SOURCE Sp. z o.o. Sp.k. 
z siedzibą w Częstochowie, ul. Wielkopiecowa 6, 42-200 Częstochowa.
Sąd rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS:0000435153.
NIP: 573-284-33-21. Regon: 243059456.

Adres Korespondencyjny Biuro:

AMP SOURCE Sp. z o.o. Sp.k.
42-200 Częstochowa ul. Wielkopiecowa 6


Adres Korespondencyjny Serwis Reklamacje:
AMP SOURCE Sp. z o.o. Sp.k.
42-200 Częstochowa ul. Wielkopiecowa 6


Adres Dostaw na Magazyn:
AMP SOURCE Sp. z o.o. Sp.k.
42-200 Częstochowa ul. Wielkopiecowa 6


WWW.AMPPOLSKA.PL
informacje ogólne kontaktowe
info@amppolska.pl